Op 8 juni 2017 organiseerde Eante b.v. een seminar op Spark Campus in Rosmalen.  De gasten van Eante werden gastvrij

ontvangen  voor een middag vol informatie over de stand van zake in NOM-bouwen en ontwikkelen.

 

Sprekers op dit seminar waren:

- Dhr. Peter Linders, kwrtrmkrs in de bouw, inleiding ontwikkeling NOM-bouwen en wonen

- Dhr Sander Willems, Sowebuild, toepassing Sowebuild communicatieplatvorm

- Mw. Denise Kuipers, Viessmann Nederland, presentatie “IJskelders als alternatieve warmtebron voor woningverwarming”,

  over de toepassing van de fase overgang van water naar ijs als warmtebron

- Dhr. Benjamin Wolterbeek, Eante b.v., de presentatie van het marktonderzoek “Stand van zaken NOM-renovaties

  bij Woningcorporaties”.

- Dhr. Victor Notermans, Eante b.v., presentatie “Spelen met de realiteit of realistisch spelen”.

 

Eante b.v. zal later dit jaar een volgende bijeenkomst organiseren.

Mocht U daarin geinteresseerd zijn, dan kunt u gebruik maken van onderstaand inschrijfformulier.