Gids naar een duurzaam woningportfolio

TBV wonen

Voor het TBV wonen project hebben we advies, coaching, monitoring en ingenieursdiensten geleverd.

Dolomietenlaan en Dolomietenweide

  • 37 NoM woningen
  • Oktober 2017

Voor TBV wonen hebben we 37 NoM woningen begeleidt. Bestaande woningen uit de jaren 60 werden gerenoveerd naar NoM woningen. Inmiddels coachen we hier nu voor het 2de jaar de bewoners. Sinds de start van deze opdracht, heeft onze energiecoach maandelijks overleg met de bewoners waarin deze persoonlijk begeleidt worden.

Tobias Asserlaan

  • 28 NoM appartementen
  • Januari 2018

Voor TBV wonen zijn 28 NoM appartementen gebouwd. Het nieuwbouw complex is 3 lagen hoog. Alle appartementen zijn voorzien van opwekking van zonne-energie door de zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn. Wat bijzonder is dat de bewoners elkaar goed kennen van het ontwerpproces en daardoor is er veel betrokkenheid tussen de bewoners, ze helpen elkaar en er is een bijzonder sociaal gevoel ontstaan. Vanaf 2018 hebben we ook hier het Enelogic dashboard gerealiseerd in de appartementen. De doelgroep van het project Tobias Asserlaan zijn senioren.

Koolhoven Buiten

  • 42 NoM appartementen

Gedurende dit project, geeft EANTE advies over de toegepaste installaties tijdens het voortraject en de uitvoering hiervan.