Gids naar een duurzaam woningportfolio

BrabantWonen

We hebben BrabantWonen in verschillende NoM projecten ondersteund. Zo hebben we NoM training gegeven, de bewoners gecoacht en advies gegeven aan diverse afdelingen.

De Groene Brink

  • 4 NOM woningen
  • Maart 2018

Onze energiecoach heeft vier huurders gescreend en geselecteerd op duurzame motivatie. Bijzonder is dat deze vier huurders hun woningen 3 jaar openstellen voor een bezoek met professionals. De bewoners zullen 3 jaar worden gecoacht en gevolgd door de energiecoach.

In 2018 zijn er meer dan 200 medewerkers die vanuit verschillende woningcorporaties komen kijken. Hiervoor is met BrabantWonen een programma voor geschreven. Kennis en ervaringen worden gedeeld naar professionals toe. Dit wordt gewaardeerd en is belangrijk in deze fase van het verduurzamen van bestaand en nieuw vastgoed.

De woningen zijn allen identiek, behalve de installaties zijn verschillend van typen. Er is ook een uitgebreid monitoringssysteem gemaakt met de installateur en BrabantWonen. Verder is het bijzonder dat de renovatie van voorbereiding tot en met uitvoering binnen 7 maanden is gerealiseerd in een zeer kort tijdsbestek.

Naar aanleiding van dit project, is er ook een introductiefilm met de initiatiefnemers gemaakt dat zal worden gebruikt om dit onderwerp meer podium te geven.

Dit project heeft een looptijd van twee jaar. In april 2019 zullen de resultaten worden gepresenteerd. Met name de monitoring en gebruikerservaringen zijn in deze belangrijk om te noemen.


De Leuvenstraat

  • 4 NoM woningen
  • Februari 2018

In de Kruiskamp wijk staan veel woningen uit de jaren ‘60. BrabantWonen heeft hier vier woningen gerenoveerd in 3 maanden tijd. De doelgroep zijn buitenlandse gezinnen die al een langere tijd in Nederland wonen. BrabantWonen heeft vier thema’s op het gebied van duurzaamheid centraal gesteld binnen de organisatie:

  1. Energie verduurzamen (opwekking zonnepanelen);
  2. Versterken ecosystemen (biodiversiteit & CO2 reductie);
  3. Circulair wonen en werken;
  4. Vergroten collectief bewustzijn (bij huurders en medewerkers).

De vier thema’s zijn toegepast in deze modelwoning. Belangrijk is dat de vier thema’s worden behandeld en tastbaar worden gemaakt in deze woning.

Wat bijzonder is dat één van de vier woningen als modelwoning is gekozen zodat mensen hier kunnen proef slapen. Via enquêtes aan bewoners hebben we hier veel diverse woonervaringen opgehaald. De bewoners worden hier gecoacht en we helpen met vragen over de energierekening en de uitleg over de nieuwe installaties.


Mutatiewoningen met Enelogic dashboard

  • 2 mutatiewoningen
  • Januari 2019

BrabantWonen wil mutatiewoningen in een korte tijd renoveren, zowel bouwkundig als installatietechnisch. De gevels & daken zijn geïsoleerd en er is een warmtepomp met zonnepanelen geïnstalleerd. In deze twee woningen word er ook gebruik gemaakt van het Enelogic dashboard.