Gids naar een duurzaam woningportfolio

Zayaz

Zo ondersteunen we ook Zayaz met het realiseren van verschillende projecten door het begeleiden en coachen van de bewoners van het project De Lanen.

De Lanen

 • 40 NOM woningen
 • Oktober 2018

In de Lanen wonen veelal jonge gezinnen met kinderen. Wij zullen ook deze bewoners gaan coachen en begeleiden zodat ook deze bewoners kunnen worden geholpen met het aannemen van een duurzame levenswijze.


WVH Hoek van Holland

Voor het project Abel Tasmanweg in de Hoek van Holland hebben we 2 NoM woningen mogen voorzien van advies- en ingenieursdiensten.

Daarbij hebben we ook voor de coaching van de bewoners gezorgd zodat ze geleidelijk aan konden wennen aan de nieuwe duurzame levenswijze.


Leystromen

Voor Leystromen hebben we verschillende projecten mogen realiseren waarbij we voor de coaching en begeleiding van de bewoners hebben gezorgd.

De Vliegende Vennen

 • 15 NoM woningen
 • Mei 2018

Ook in de wijk de Vliegende Vennen in Rijen, waar veelal jonge gezinnen met kinderen wonen, hebben we ook voor coaching en begeleiding van de bewoners mogen zorgen.


’thuis

Voor Thuis hebben we gezorgd voor NoM training, begeleiding van het voortraject nieuwbouw, screening van duurzame huurders en advies aan diverse afdelingen.

De Willem en De Zwijger

 • 48 NOM appartementen
 • April 2018

Onze energiecoach heeft vele huurders gescreend en geselecteerd op duurzame motivatie voor de verhuur. Deze klankbordgroep van 7 bewoners motiveren en helpen de mede bewoners in de twee complexen. Bijzonder aan het project is dat de opwekking van zonne-energie is toegepast in de gevels. Het gebouw is deels circulair ontworpen. In 2018 heeft het complex van de Willem en de Zwijger de Cobouw award
gewonnen.

De doelgroep van dit project zijn vooral jonge gezinnen, alleenstaanden ouderen en GGZE bewoners die zelfstandig wonen.


TBV wonen

Voor het TBV wonen project hebben we advies, coaching, monitoring en ingenieursdiensten geleverd.

Dolomietenlaan en Dolomietenweide

 • 37 NoM woningen
 • Oktober 2017

Voor TBV wonen hebben we 37 NoM woningen begeleidt. Bestaande woningen uit de jaren 60 werden gerenoveerd naar NoM woningen. Inmiddels coachen we hier nu voor het 2de jaar de bewoners. Sinds de start van deze opdracht, heeft onze energiecoach maandelijks overleg met de bewoners waarin deze persoonlijk begeleidt worden.

Tobias Asserlaan

 • 28 NoM appartementen
 • Januari 2018

Voor TBV wonen zijn 28 NoM appartementen gebouwd. Het nieuwbouw complex is 3 lagen hoog. Alle appartementen zijn voorzien van opwekking van zonne-energie door de zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn. Wat bijzonder is dat de bewoners elkaar goed kennen van het ontwerpproces en daardoor is er veel betrokkenheid tussen de bewoners, ze helpen elkaar en er is een bijzonder sociaal gevoel ontstaan. Vanaf 2018 hebben we ook hier het Enelogic dashboard gerealiseerd in de appartementen. De doelgroep van het project Tobias Asserlaan zijn senioren.

Koolhoven Buiten

 • 42 NoM appartementen

Gedurende dit project, geeft EANTE advies over de toegepaste installaties tijdens het voortraject en de uitvoering hiervan.