Gids naar een duurzaam woningportfolio

Energierapportages en evaluaties

Scherm­afbeelding 2023-11-02 om 14.30.15

In de energietransitie komen steeds nieuwe installaties om de hoek kijken. Van warmtenet, zonnecollectoren en -panelen, warmtepompen voor hoge temperatuur, zomer- winter opslag van warmte, warmteturbines en wie weet wat er morgen wordt uitgevonden? Al deze nieuwe installaties beloven de energietransitie een stap verder te helpen. Je komt er pas achter hoeveel ze ons verder helpen in de praktijk. Door energieverbruik te monitoren en door te kijken wat de energierekening voor bewoners daadwerkelijk is, verzorgt EANTE evaluaties en energierapportages. Hiermee krijgt u inzicht in het rendement van al deze nieuwe ontwikkelingen.

Energierapportages en evaluaties spelen een cruciale rol in het beheren en optimaliseren van energieverbruik in woningen als daarbuiten. Ze bieden inzicht in hoe energie wordt gebruikt, waar verspilling kan worden verminderd en hoe duurzaamheid kan worden verbeterd:

  1. Inzicht in energieverbruik: Energierapportages bieden gedetailleerde informatie over het energieverbruik van een woning. Dit inzicht is essentieel om te begrijpen waar en wanneer energie wordt verbruikt. Door de gegevens te analyseren, kunnen huurders en eigenaren trends en patronen identificeren, die helpen bij het nemen van maatregelen om het verbruik te verminderen.
  2. Kostenbesparing/compensatie: Een van de meest voor de hand liggende voordelen van energierapportages en evaluaties is de mogelijkheid om kosten te besparen. Daarnaast is het voor nieuw toegepaste installaties ook belangrijk, dat de beloftes aan bewoners nagekomen worden. Met een energierapportage krijgen eigenaar en bewoner inzicht in de gerealiseerde kostenbesparing. Als de installatie niet functioneert zoals verwacht biedt de rapportage juist een fundament voor eventuele compensatie.
  3. Milieuvriendelijkheid: Het verminderen van energieverbruik heeft niet alleen financiële voordelen, maar draagt ook bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk. Minder energiegebruik betekent doorgaans minder uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen, wat positieve gevolgen heeft voor het milieu en de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.
  4. Bewustwording en betrokkenheid: Het delen van energierapportages met bewoners, medewerkers, klanten en stakeholders kan bewustwording creëren over energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid bij het verminderen van energieverspilling en het implementeren van milieuvriendelijke praktijken.
  5. Lange termijn planning: Energierapportages helpen organisaties bij het ontwikkelen van langetermijnstrategieën voor energiebeheer. Dit kan onder meer investeringen in energiezuinige technologieën en infrastructuur omvatten, wat op de lange termijn aanzienlijke voordelen kan opleveren.

Kortom, energierapportages en evaluaties zijn van onschatbare waarde voor zowel individuen als organisaties. Ze bieden inzicht, kostenbesparing, milieuvoordelen en helpen bij het naleven van regelgeving. Door deze instrumenten te gebruiken, kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan een duurzamere en energie-efficiëntere toekomst.

EANTE
Advies
Stappenplan

stap 1

We komen bij u langs om te kijken welke mogelijkheden om te verduurzamen uw woning biedt.

stap 2

Het huisbezoek verwerken we tot een gratis duurzaamheids­advies, dat wordt toegelicht in een persoonlijk gesprek.

stap 3

Tijdens de realisatie van verduurzaming helpen we u graag met aanvraag van subsidies.