Alles over energiebesparing in de utiliteit

De afdeling utiliteitsgebouwen geeft advies met betrekking tot alle actuele ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving die voortvloeien uit het energieakkoord.


Unieke aanpak

Sinds juni 2019 heeft EANTE ook een afdeling energie in utiliteit. Deze afdeling is gespecialiseerd in:

  • Energielabels;
  • Energie- maatwerkadvies;
  • Informatieplicht energiebesparing;
  • Energieaudits;
  • Energiemonitoring en -analyse.

EANTE werkt graag nauw samen met de opdrachtgever. Dit betekent dat de gebouwen uitgebreid bezocht worden. Niet alleen om gebouwen te inspecteren maar ook om de verzamelde gegevens ter plekke uit te werken. Zodoende worden niet alleen de specifieke feiten, maar ook de mogelijkheden én de onmogelijkheden nauwkeurig uitgewerkt. Energiebesparing is maatwerk: wat op de ene locatie een grote energiebesparing oplevert, kan op een andere locatie onuitvoerbaar zijn. Korte lijntjes zijn hierbij cruciaal voor een goed advies op maat.


Energielabels

Energielabels zijn verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van utiliteitsgebouwen. Het label is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum. De allereerste energielabels uit 2008 zijn inmiddels verlopen in 2018.

Monique Zegers en Frank Ermers zijn gecertificeerd EPA-U adviseur. Zij mogen energielabels in de utiliteit afgeven.
Met behulp van de geattesteerde EPA-U software van Vabi Software BV wordt het energielabel voor een gebouw berekend. Dit label wordt vervolgens afgemeld bij RVO en bijgeschreven in de officiële landelijke database

Nieuws: Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben.


Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een op uw gebouw afgestemde rapport om energiebesparende maatregelen uit te voeren. De nadruk wordt gelegd op maatregelen die terugverdiend worden binnen de afschrijvingstermijn (de rendabele maatregelen). Daarnaast worden ook niet rendabele maatregelen voorgesteld en uitgewerkt omdat rendabiliteit niet altijd doorslaggevend is.

Sommige maatregelen zijn niet rendabel maar leveren wél milieuwinst op of verbeteren het comfort. Tijdens het intakegesprek komt dit aan de orde en kunt u aangeven wat uw uitgangspunt is, waar uw voorkeur ligt en wat u zelf graag uitgewerkt wilt zien. Dit alles in combinatie met de kennis en ervaring van EANTE, levert een goed uitvoerbaar maatwerkadvies op.


Informatieplicht

Wanneer uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of equivalent verbruikt, dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te selecteren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder (dit is de informatieplicht energiebesparing). Sinds 1 juli 2019 moet u deze maatregelen rapporteren in het E-loket.

Ingewikkelde materie, maar EANTE is u graag van dienst om deze wetgeving te verduidelijken, om u hierin te ondersteunen of om deze taak in z’n geheel voor u uit te voeren.

Hoe? Wat? En hoeveel kost dit? Dat kunnen we telefonisch overleggen. EANTE hanteert geen standaardprijs of standaardprocedure omdat iedere situatie anders is. Het is wél gegarandeerd dat het geleverde werk van EANTE goed en professioneel is!


Energie-audit (EED)

De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.
De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak en bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energie besparingspotentieel van de onderneming;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energie besparingsmaatregelen;
  • Een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik.

Energiemonitoring (EBS)

Eén van de verplichte maatregelen uit de informatieplicht is het gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem. Dit systeem omvat onder andere het automatisch registreren en analyseren van het energieverbruik met een registratie- en bewakingssyteem (EBS).

Met slimme meters zijn meetgegevens van de hoofdmeters gas-, warmte- en elektriciteit op kwartier- en uurwaarden beschikbaar en worden met een digitaal monitoringssysteem uitgelezen. Met de data- en de rapportage functie is het mogelijk om grafieken op te stellen die het verbruik en het vermogen van elektriciteit, aardgas of warmte over een bepaalde periode laten zien. In ieder geval over een dag, een week en over een kalenderjaar.


Meer weten over de mogelijkheden in de utiliteit?