Coaching van de bewoners, letterlijk aan de keukentafel


Hoe het begon

Doordat de bewoners van sociale huurwoningen net zo divers zijn als de maatschappij zelf, kan er niet van alle bewoners worden verwacht dat de overgang naar het nieuwe wonen in een Nul-op-de-meter woning probleemloos verloopt.

Gezien de bewoners er niet zelf bewust voor kiezen om duurzaam te gaan wonen en leven, is het juist van groot belang dat de bewoners hierin persoonlijk worden begeleid. Hierdoor kunnen ze met belangrijke vraagstukken worden geholpen. Voor vele is het namelijk onduidelijk hoe de duurzame installaties functioneren en wat de te behalen voordelen hiervan zijn.


Persoonlijke begeleiding

Het succes van de Nul-op-de-meter woningen in Nederland valt of staat bij de wijze waarop bewoners omgaan met de vernieuwingen. Hierdoor is het voor zowel de bewoner als de woningcorporatie, belangrijk om te weten hoe ze moeten omgaan met de nieuwe systemen. Persoonlijke begeleiding gedurende dit proces is van groot belang.

EANTE biedt daarom de mogelijkheid om de 1 op 1 begeleiding met de bewoners op zich te nemen. Dit doen we letterlijk aan de keukentafel zodat de bewoners optimaal kunnen worden begeleid.


Wat ons uniek maakt

Gebaseerd op de input van ons theoriebureau en Enelogic’s energiedashboard, is het mogelijk om een gedetailleerd gebruikersprofiel op te stellen waardoor we de bewoners specifiek kunnen coachen over het al dan niet juiste gebruik van de woning en haar installaties.

Tijdens de coaching van de bewoners communiceren we op een persoonlijke en directe manier. Dit doen we vooraf, tijdens en na de oplevering van de woning.