Gids naar een duurzaam woningportfolio

EED audit Tiwos

Nederland heeft zich als doel gesteld om 49% CO2 te gaan besparen in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Grote bedrijven (de zogenaamde KMO locaties) worden hierbij verplicht gesteld tot het laten uitvoeren van een energie-audit (artikel 8). De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.

De EED-auditplicht geeft inzicht in het energieverbruik en mogelijke besparingen daarin. Deze wordt gericht aan het managementteam van de onderneming. Het doel van de overheid is eenvoudig; energie besparen. Daarnaast is het een middel om u als organisatie te toetsen op het nemen van de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen.

Voor Tiwos voert EANTE alweer de tweede EED-audit uit. De rapportage geeft aan welke maatregelen zijn uitgevoerd uit de eerder opgemaakte rapportage. Ook geeft de rapportage inzicht in eventuele andere maatregelen die zijn uitgevoerd en een analyse van het energieverbruik en de daadwerkelijk besparing die is gerealiseerd.

Tiwos voldoet met deze EED-audit aan Artikel 8 van het EU Energy Directive (EED).

Bij Eante komen techniek en aandacht voor
bewoners en hun leefpatronen samen.