Gids naar een duurzaam woningportfolio

Hoe verduurzaam je je gespikkeld bezit?

5

Afgelopen jaren hebben veel corporaties “huurder mag kopen” beleid gevoerd. Huurders mochten voor een relatief gunstige koopsom hun woning van de corporatie kopen. Dit resulteert in gespikkeld bezit, waarbij huur- en koopwoningen elkaar afwisselen. Dit is gunstig voor de betrokkenheid binnen de wijk. Voor een renovatie of verduurzaming zorgt gespikkeld bezit voor een extra uitdaging.<br>

Gemeente Arnhem neemt haar verantwoordelijkheid in de energietransitie, onder andere door particuliere woningeigenaren te begeleiden in verduurzaming van hun woning en in een later stadium door aansluiting op het warmtenet. In Elderveld-Noord ligt een kans om een deel van de wijk Elderveld aardgasvrij te maken door de warmte uit het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken om de woningen te verwarmen. Het betreft in totaal ca. 700 corporatiewoningen en 104 particuliere koopwoningen.

Vooruitlopend op de aanleg van het warmtenet en de definitieve contractvorming hieromtrent start de woningcorporatie VHV met de renovatie van ca. 300 huurwoningen. Deze woningen worden verduurzaamd en warmtenet ready gemaakt. In dit gedeelte zitten 65 particuliere woningen. EANTE begeleidt deze woningeigenaren bij de verduurzaming van hun woning en het aardgasvrij koken. En het eventueel warmtenet ready maken van de woningen. Hierbij kunnen ze meeliften op de plannen en uitvoering van de corporatie.

De woningen die het betreft hebben nu een energielabel D of C. De woningen moeten minimaal label B hebben om optimaal comfort te hebben als de woning wordt aangesloten op het warmtenet. Voor de meeste woningen is het aanbrengen van dakisolatie voldoende om naar label B te gaan.

EANTE zorgt voor begeleiding en advisering in vier fases:

  1. Bereiken
  2. Betrekken
  3. Adviseren
  4. Realiseren

In de begeleiding bereikt EANTE 80% van de particuliere eigenaren. Een mix van fysieke bijeenkomsten, goede communicatie, online vindbaarheid zorgt EANTE samen met de gemeente voor grote betrokkenheid met de bewoners. Met een individueel verduurzamingsadvies helpen we eigenaren de bij hun passende verduurzamingskeuzes te maken. In de realisatie ondersteunt EANTE met de correcte aanvraag van de verschillende subsidies.