Senior energieadviseur

Phone: +31641412821
Address: Amerikastraat 7-11, 5232 BE s’Hertogenbosch
Brief info

Energiebesparing is ‘hot’! Al dan niet gedwongen moet ook in de utiliteit alles naar energieneutraal. Met mijn jarenlange ervaring zie ik het als mijn taak gebouweigenaren wegwijs te maken in dit woud van regels en wetten. En daarbij durf ik ook onorthodoxe wegen in te slaan: ‘out of the box-denken’ is mijn manier van leven!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment